Transparentnost i politička odgovornost

Program transparentnosti i političke odgovornosti je najmlađi i ujedno, po obimu aktivnosti, najmanji strateški pravac Zaječarske inicijative. Međutim, ono što je zanimljivo za ovaj pravac je to što ima nacionalni karaktet, prevazilazeći lokalni nivo. Takođe, ovaj program se čvrsto oslanja na korišćenje modernih tehnologija, obuhvatajući, za sada, 3 internet platforme:

Da znamo svi

Publika

Pitam ja vas