Za demokratiju demokrate su potrebne.

Pet gradova - spisak predloga

Zaječarska inicijativa je tokom prethodnih nekoliko meseci organizovala konsultativne sastanke sa akterima nastave graÄ‘anskog vaspitanja u Nišu, Kragujevcu, Užicu, Beogradu i Novom Sadu, kako bi prikupila i formulisala predloge mera koje će doprineti kvalitetnijem graÄ‘anskom obrazovanju mladih u Srbiji. Različita istraživanja, sprovedena u Srbiji, tokom prethodnih godina, pokazuju zabrinjavajuće trendove u stavovima mladih ljudi. Mladi nemaju poverenja u institucije, osećaju se zapostavljeno, nisu zainteresovani za društvena dešavanja i ne veruju da mogu da utiču na političke procese i odluke. TakoÄ‘e se primećuje i rastuća radikalizacija njihovih stavova, kao i sve pozitivniji odnos ka autoritarnim tendencijama u društvu. Učenici koji pohaÄ‘aju graÄ‘ansko vaspitanje lakše prepoznaju stereotipe, manipulacije, medijsku propagandu, imaju razvijeniju svest o tome kako rešiti neke lične ili probleme zajednice kojoj pripadaju, kome se obratiti i kako svoja prava ostvariti. Nastavnici i profesori graÄ‘anskog vaspitatanja najveći problem vide, pre svega, u (izbornom) statusu samog predmeta. Problemi su i mali fond časova, nedostatak udžbenika, nestandardizovane (i neobavezne) metodičke prakse u nastavi, programu i obuci predavača, kao i problem slabe umreženosti sa kolegama i nadležnim ministarstvom. Učenici koji graÄ‘ansko pohaÄ‘aju, smatraju da je u savremenom društvu ono ponekad potrebnije nego matematika, u školi žele više tema koje bi ih pripremile za budući život i sazrevanje, ali i ističu da dogaÄ‘aji u društvu često demantuju njihove profesore graÄ‘anskog. Voleli bi da se sadržaj predmeta osavremenjuje, jer se u društvu svakodnevno dogaÄ‘aju stvari vredne komentarisanja i promišljanja. Oni navode i da ih o svojim pravima uče od početka školovanja, ali o svojim obavezama ne znaju dovoljno. Sve preporuke koje su profesori, učenici i predstavnici civilnog sektora dali, pre nego što budu prezentovani javnosti i poslati nadležnim institucijama, biće još jednom predmet konsultacija i dogovora, koje će Zaječarska inicijativa uskoro organizovati. „Za demokratiju su potrebne demokrate“ se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Mladi u pokretu predstavili svoje ideje u Zaječaru

Proteklog vikenda u Zaječaru je održan uvodni seminar sa predstavnicima Ä‘ačkih parlamenata iz nekoliko gradova, koji će učestvovati u dugododišnjem programu Zaječarske inicijative Mladi u pokretu. Učenici iz nekoligo gradova u Srbiji su u Zaječaru predstavili projekte koje će u narednom periodu sprovoditi u okviru svojih škola. Mladi  su prepoznali različite probleme u svojim školama, vršnjačkim grupama i zajednicama i definisali ciljeve svojih projekata u skladu sa time.

 

Zaječarska inicijativa podržala je sledeće ideje:

’BorCast: Putovanje kroz medije’’ – Gimnazija ‘’Bora Stanković’’, Bor

  ‘’ÄŒekajući demokratiju’’ – Tehnička škola, Majdanpek   

 ‘’Reci dosta je!’’ – Ekonomsko-trgovinska škola, Zaječar   

 ‘’Uključi se i ti’’ -  Gimnazija ‘’Svetozar Marković’’, Jagodina 

 ‘’U korak sa demokratijom’’ – Gimnazija, Knjaževac     

 ‘’Ekologija kroz demokratiju’’ – Medicinska škola, Zaječar

  ‘’Simuliranje rada Narodne skupštine na primeru teme: UnapreÄ‘ivanje mera za podršku mentalnom zdravlju mladih’’ – Druga kragujevačka gimnazija, Kragujevac

  ‘’Iza ogledala’’ – SŠ ‘’Branislav Nušić’’, Sokobanj

  ‘’Pozitivna diskriminacija ili afirmacija (Kako da mali postanu veliki)’’ – Gimnazija ‘’Mile Arsenijević – Bandera’’, Majdanpe

 ‘’Podkast!!! Pod, šta?’’ – Ekonomsko-trgovinska škola, Bor

‘’Da li je demokratija najbolji oblik vladavine?’’ – Gimnazija, Ćuprija

’Digitalna CANVA školica’’ – Dom učenika srednjih škola, Zaječar

 

U okviru programa „Mladi u pokretu“, Ä‘ački parlamenti srednjih škola sa teritorije Republike Srbije mogu da konkurišu za maksimalni iznos do 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. 

Cilj ovog programa je da se mladim ljudima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i graÄ‘ansko obrazovanje i to kroz aktivnosti koje sami osmisle i realizuju. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 90 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.

 Mlade u pokretu realizuje Zaječarska inicijativa  uz podršku National Endowment for Democracy.

ZI MAN raspisuje konkurs za mlade iz Srbije

Zaječarska inicijativa je raspisala ovogodišnje pozive za učešÄ‡e u svojim programima „Školski izbori“, „Mladi u pokretu“ i „Zimanov fond za mlade“. Nakon prošlogodišnjih uspeha sa ovim programima, broj gradova i opština iz kojih je moguće konkurisati, dodatno je proširen.

 

ŠKOLSKI IZBORI

Kroz ovaj program, Zaječarska inicijativa pruža kompletnu tehničku, mentorsku i finansijsku podršku Ä‘ačkim parlamentima da isplaniraju, pripreme i sprovedu školske izbore. Program je namenjen Ä‘ačkim parlamentima koji dolaze iz srednjih škola sa teritorije Republike Srbije.

Kroz veoma zabavan proces, učenici i učenice srednjih škola će imati priliku da sakupljaju potpise za svoju kandidaturu, okupe svoje izborne timove, učestvuju na edukaciji o izborima i sprovedu prave kampanje u svojim školama. Kandidati i njihovi timovi će za svoje kampanje imati na raspolaganju sredstva na osnovu prethodno dostavljenog i odobrenog budžeta kampanje.

Cilj programa „Školski izbori“ je da se Ä‘ačkim parlamentima srednjih škola omogući da svoje predsednike i predsednice izaberu kroz prave i direktne izbore! Školski izbori su veoma efikasan način da mladi uče o demokratiji, izborima i srodnim temama, kao i da im se jača poverenje u demokratske institucije i procese.

Zaječarska inicijativa je sa velikim uspehom organizovala školske izbore u nekoliko gradova, što ju je podstaklo da ovaj program unapredi i proširi. Slični programi se realizuju širom sveta. Mnoge zemlje danas koriste sličnu metodologiju kako bi povećale izlaznost mladih koji po prvi put glasaju na pravim izborima.

 

 

MLADI U POKRETU
U okviru programa „Mladi u pokretu“, Ä‘ački parlamenti srednjih škola sa teritorije Republike Srbije mogu da konkurišu za maksimalni iznos do 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. 


Cilj ovog programa je da se mladim ljudima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i graÄ‘ansko obrazovanje i to kroz aktivnosti koje sami osmisle i realizuju. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 90 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.

 

ZIMANOV FOND ZA MLADE

 “ZIman-ov fond za mlade” namenjen je organizacijama mladih i za mlade. Za maksimalan iznos do 3,000 američkih dolara, mogu da konkurišu registrovana udruženja graÄ‘ana i da predlože ideje koje mogu da doprinesu odgovornom i aktivnom učešÄ‡u mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica.

U okviru ovog programa, podršku mogu da dobiju oni projekti, koje iniciraju mladi, kako bi kroz tradicionalne ili inovativne umetničke forme i kreativno izražavanje:

a)      promovisali vrednosti demokratskog društva, prava i slobode graÄ‘ana i slobodu izražavanja meÄ‘u drugim mladim ljudima

b)       i / ili b) kritički se osvrnuli na konkretne primere kršenja ovih vrednosti, sloboda i prava u zajednici. Umetnost i kultura predstavljaju veoma moćan način interakcije sa širom zajednicom, kao i sredstvo da se sa članovima zajednice komuniciraju različite teme.

Predlozi projekata treba da se zasnivaju na umetničkim formama, poput fotografije, video produkcije, pozorišne produkcije, različitih oblika ulične umetnosti (grafiti, murali, stencil, ulične instalacije i performativna umetnost), digitalne umetnosti, muzičke produkcije, stripa itd.

TakoÄ‘e, uspešni predlozi projekata treba da uključe različite oblike interakcije sa zajednicom, pre svega mladim ljudima, kroz koje se oni uključuju u umetnički proces, odnosno kroz koje sa zajednicom komuniciraju produkti tog procesa.

Za Ziman-ova sredstva mogu konkurisati udruženja graÄ‘ana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Pirot, Babušnica, Aleksinac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Svilajnac, Despotovac, Žagubica, Kučevo, Petrovac na Mlavi, Niš, Ražanj, Kragujevac, Smederevo, Velika Plana, Požarevac, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i koja su do sada učestvovala u realizaciji barem jednog projekta.

Kroz Ziman-ov fond za mlade, Zaječarska inicijativa je do sada podržala preko 70 projekata organizacija mladih u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara i tako im omogućila da se u svojim sredinama bave različitim temama koje su prepoznate kao značajne od strane mladih ljudi.

 

Kako se prijaviti?

Zainteresovana udruženja graÄ‘ana i zainteresovane škole/Ä‘ački parlamenti mogu da pronaÄ‘u sve informacije o konkursima na internet stranici www.ziman.rs. TakoÄ‘e, prijavljivanje se obavlja isključivo putem navedenog sajta, popunjavanjem on-line formulara.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev (gagac@zainicijativa.org, 019 440 225 ili 060 7 444 004). Rok za prijavu je 10. decembar 2023.

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa uz podršku National Endowment for Democracy.

Za demokratiju su potrebne demokrate

Za demokratiju su potrebne demokrate

Zaječarska inicijativa će tokom narednih godinu dana realizovati projekat „Za demokratiju su potrebne demokrate“, čiji je osnovni cilj da doprinese kvalitetnijem graÄ‘anskom obrazovanju mladih u Srbiji kroz unapreÄ‘enje nastavnih predmeta i sadržaja u okviru formalnog obrazovanja, kao i kroz kreiranje podsticajnog okvira za razvoj i realizaciju različitih programa neformalnog obrazovanja.

Ovaj projekat ima za cilj da se bori protiv rastuće graÄ‘anske apatije i radikalizma meÄ‘u mladima (pre svega, učenicima od 12-19 godina) kroz okupljanje ključnih zainteresovanih strana i voÄ‘enje konsultativnog procesa za poboljšanje graÄ‘anskog obrazovanja. Ovaj projekat nastoji da kroz seriju aktivnosti poveže najvažnije aktere na polju graÄ‘anskog obrazovanja, unapredi njihove kapacitete i saradnju meÄ‘u njima, informiše javnost i promisli i definiše konkretne preporuke za kvalitetnije i efikasnije graÄ‘ansko obrazovanje mladih u Republici Srbiji.

Različita istraživanja, sprovedena u Srbiji, tokom prethodnih godina, pokazuju zabrinjavajuće trendove u stavovima mladih ljudi. Oni nemaju poverenja u institucije, osećaju se zapostavljeno, nisu zainteresovani za društvena dešavanja i ne veruju da mogu da utiču na političke procese i odluke. TakoÄ‘e se primećuje i rastuća radikalizacija njihovih stavova, kao i sve izraženije autoritarne tendencije. Uzroci se velikim delom mogu naći u neadekvatnom graÄ‘anskom obrazovanju. Mladi ljudi u Srbiji, završavaju srednju škole bez osnovnih informacija o važnim temama vezanim za demokratsko društvo i potpuno nespremni da preuzmu aktivnu ulogu u demokratskim procesima, koja se od njih očekuje.

Aktivnosti koje će biti sprovedene u toku projekta su: konsultativni sastanci u nekoliko najvećih gradova u Srbiji, završna konferencija na kojoj će biti predstavljen Policy Brief dokument, sa preporukama za unapreÄ‘enje graÄ‘anskog obrazovanja, zagovarački treninzi za organizacije iz zemlje koje su aktivne na polju graÄ‘anskog obrazovanja. Projekat će pratiti i medijska kampanja kroz digitalne kanale, kao i tradicionalne medije. Planirano je i snimanje i emitovanje dokumentarnog filma, koji će se baviti trenutnim stanjem u vezi sa graÄ‘anskim vaspitanjem u školama u Srbiji, posledicama na generacije mladih ljudi i primerima dobre prakse iz evropskih zemalja i sveta. Za realizaciju ovih aktivnosti dodeljeno je 51.300 evra.

Zaječarska inicijativa podržava graÄ‘anke i graÄ‘ane da koriste snagu i resurse u svojim zajednicama kako bi ih oblikovali prema sopstvenim potrebama. Fokusirajući se na razvoj zajednice, angažovanje mladih i graÄ‘ansko obrazovanje, Zaječarska inicijativa je dala značajan doprinos ne samo u istočnoj Srbiji, već i na nacionalnom nivou. Demonstrirajući razvijene kapacitete za pružanje finansijske podrške, Zaječarska inicijativa je podržala više od 300 projekata lokalnih organizacija. Kroz prepoznatljive programe poput “Mladi u pokretu” i “Školski izbori”, Zaječarska inicijativa se istakla kao lider u graÄ‘anskom obrazovanju mladih, koristeći inovativne pristupe.

 

„Za demokratiju su potrebne demokrate“ se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

      

Pisalište: radionica kreativnog pisanja

 

U bašti Omladinskog centra u Zaječaru održano je završno veče "Pisališta", na kojem su se publici predstavili neki od polaznika radionica kreativnog pisanja iz Novog Sada i Zaječara. Oni su predstavili poeziju koja je nastajala na radionicama, ili koja je bila inspirasana radom na njima i govorili o značaju ovakvog procesa i koliko je on bio formativan za njih. Njihova poezija biće objavljena na posebnom blogu, kao i u štampanom zborniku. 
Književne radionice pod nazivom “Pisalište” su već dugi niz godina deo redovnog programa Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, a vodi ih pisac ĐorÄ‘e Majstorović. Radioničarski rad se sastoji od vežbi samostalnog i zajedničkog pisanja proze, poezije i meÄ‘užanrovskih tekstova na društveno-angažovane teme.

Učestvovali su Tara Lekić, Ana Stojanović i Milan Tica. Moderator je bio Đorđe Majstorović.

Tara Lekić je iz Novog Sada gde trenutno pohaÄ‘a master studije iz francuskog jezika i književnosti. Autorka je zbirke pesama “Loše žvake” (Karlovačka gimnazija, 2016.), a njene pesme se nalaze i u zbornicima i književnim časopisima (Šraf, Sve je poezija, Libartes). Saradnica je časopisa Libartes i izdavačke kuće Slavitude. Polaznica je radionice kreativnog pisanja koju vodi Ana Marija Grbić u Beogradu, kao i Pisališta u CK13 u Novom Sadu. Prevodi sa francuskog, italijanskog i engleskog jezika.
Milan Tica je roÄ‘en u Novom Sadu gde je i diplomirao je na Odseku za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu. Objavljuje filmske recenzije na web portalima, a trenutno piše scenarije za emisije: “Van granica Holivuda” i “Pričajmo o filmu”, koje se emituju na youtube platformi na kanalu “Filmadžija”. Piše kratke priče i poeziju. Njegov rukopis “Iz albuma nestalog u požaru” biće objavljen u ediciji “Prva knjiga Matice srpske”.
Ana Stojanović je iz Zaječara, trenutno na studijama psihologije u Novom Sadu. Od 2018. godine piše poeziju koju ćete imati prilike da čitate na blogu koji će nastati nakon serijala “Pisalište” u Zaječaru.
Radionice “Pisalište” se sprovode kroz program “Dekocentracija kulture” koji zajednički realizuju Zaječarska inicijativa i Omladinski centar CK13, a dobio je podršku od strane Švajcarske vlade u okviru projekta “Kultura za demokratiju” koji sprovodi Hartefakt fond.

 

Mladi u pokretu 2022

Mladi u pokretu


Tokom prethodnog vikenda u prostorijama hotela Srbija-TIS, Zaječarska inicijativa organizovala je vikend seminar za preko dvadeset učenika koji su se prijavili za program Mladi u pokretu. Srednjoškolci iz Zaječara, Paraćina, Boljevca, Bora i Sokobanje su predstavili projekte koje su osmislili u okviru ovog programa.

Mladi iz regiona su kao problem meÄ‘u svojim vršnjacima naveli nezainteresovanost za političke procese, apatiju, vršnjačko nasilje, diskriminaciju, neinformisanost, te se većina njihovih ideja tiče pružanja dodatnog obrazovanja vršnjacima, podsticanja kritičkog mišljenja i njihovog aktiviranja u društvenim procesima kroz različite radionice, javne časove, predstave i druge javne i medijske akticvnosti.

Neki od Ä‘ačkih parlamenata su, nakon upoznavanja i dvodnenog druženja sa vršnjacima, dogovorili saradnju i zajedničku realizaciju projekata, pa će učenici iz borske gimnazije Bora Stanković i sokobanjske SŠ Branislav Nušić posetiti jedni druge, dok će Ä‘aci iz borske Ekonomsko-trgovinske škole obići Zaječar, kako bi se upoznali sa radom zaječarskih školskih parlamenata, kao i sa nasleÄ‘em Nikole Pašića.

U okviru programa Mladi u pokretu, podržani Ä‘ački parlamenti dobijaju maksimalni iznos od 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti za aktivnosti koje sami osmišljaju i realizuju. Do sada je kroz program Mladi u pokretu podržano preko 80 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.  

 

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom Iskorak, uz podršku National Endowment for Democracy.

Mladi

Zaječarska inicijativa je od svog osnivanja fokusirana na rad sa mladim ljudima i njihovo osnaživanje. Sredinom 2000-tih, Zaječarska inicijativa je doprinela donošenju prvih lokalnih strategija za mlade u Timočkoj krajini, koje su ujedno bile meÄ‘u prvima u zemlji, kao i otvaranju prvi kancelarija za mlade. TakoÄ‘e, inicijativa je bila direktno angažovana u proces razvoja prve nacionalne strategije za mlade, kao jedna od 10 jedinica za praćenje i podršku konsaltutivnom procesu.

Danas je angažovanje mladih jedan od 4 osnovna strateška pravca Zaječarske inicijative i sprovodi se kroz sledeće programe:

Omladinski centar Zaječar

ZI-manov fond za mlade

Mladi u pokretu

Školski izbori

Timočka omladinska akademija