Mladi u pokretu 2022

Mladi u pokretu


Tokom prethodnog vikenda u prostorijama hotela Srbija-TIS, Zaječarska inicijativa organizovala je vikend seminar za preko dvadeset učenika koji su se prijavili za program Mladi u pokretu. Srednjoškolci iz Zaječara, Paraćina, Boljevca, Bora i Sokobanje su predstavili projekte koje su osmislili u okviru ovog programa.

Mladi iz regiona su kao problem među svojim vršnjacima naveli nezainteresovanost za političke procese, apatiju, vršnjačko nasilje, diskriminaciju, neinformisanost, te se većina njihovih ideja tiče pružanja dodatnog obrazovanja vršnjacima, podsticanja kritičkog mišljenja i njihovog aktiviranja u društvenim procesima kroz različite radionice, javne časove, predstave i druge javne i medijske akticvnosti.

Neki od đačkih parlamenata su, nakon upoznavanja i dvodnenog druženja sa vršnjacima, dogovorili saradnju i zajedničku realizaciju projekata, pa će učenici iz borske gimnazije Bora Stanković i sokobanjske SŠ Branislav Nušić posetiti jedni druge, dok će đaci iz borske Ekonomsko-trgovinske škole obići Zaječar, kako bi se upoznali sa radom zaječarskih školskih parlamenata, kao i sa nasleđem Nikole Pašića.

U okviru programa Mladi u pokretu, podržani đački parlamenti dobijaju maksimalni iznos od 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti za aktivnosti koje sami osmišljaju i realizuju. Do sada je kroz program Mladi u pokretu podržano preko 80 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.  

 

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom Iskorak, uz podršku National Endowment for Democracy.

Mladi

Zaječarska inicijativa je od svog osnivanja fokusirana na rad sa mladim ljudima i njihovo osnaživanje. Sredinom 2000-tih, Zaječarska inicijativa je doprinela donošenju prvih lokalnih strategija za mlade u Timočkoj krajini, koje su ujedno bile među prvima u zemlji, kao i otvaranju prvi kancelarija za mlade. Takođe, inicijativa je bila direktno angažovana u proces razvoja prve nacionalne strategije za mlade, kao jedna od 10 jedinica za praćenje i podršku konsaltutivnom procesu.

Danas je angažovanje mladih jedan od 4 osnovna strateška pravca Zaječarske inicijative i sprovodi se kroz sledeće programe:

Omladinski centar Zaječar

ZI-manov fond za mlade

Mladi u pokretu

Školski izbori

Timočka omladinska akademija