Mladi

Zaječarska inicijativa je od svog osnivanja fokusirana na rad sa mladim ljudima i njihovo osnaživanje. Sredinom 2000-tih, Zaječarska inicijativa je doprinela donošenju prvih lokalnih strategija za mlade u Timočkoj krajini, koje su ujedno bile među prvima u zemlji, kao i otvaranju prvi kancelarija za mlade. Takođe, inicijativa je bila direktno angažovana u proces razvoja prve nacionalne strategije za mlade, kao jedna od 10 jedinica za praćenje i podršku konsaltutivnom procesu.

Danas je angažovanje mladih jedan od 4 osnovna strateška pravca Zaječarske inicijative i sprovodi se kroz sledeće programe:

Omladinski centar Zaječar

ZI-manov fond za mlade

Mladi u pokretu

Školski izbori

Timočka omladinska akademija