Za demokratiju su potrebne demokrate

Za demokratiju su potrebne demokrate

Zaječarska inicijativa će tokom narednih godinu dana realizovati projekat „Za demokratiju su potrebne demokrate“, čiji je osnovni cilj da doprinese kvalitetnijem graÄ‘anskom obrazovanju mladih u Srbiji kroz unapreÄ‘enje nastavnih predmeta i sadržaja u okviru formalnog obrazovanja, kao i kroz kreiranje podsticajnog okvira za razvoj i realizaciju različitih programa neformalnog obrazovanja.

Ovaj projekat ima za cilj da se bori protiv rastuće graÄ‘anske apatije i radikalizma meÄ‘u mladima (pre svega, učenicima od 12-19 godina) kroz okupljanje ključnih zainteresovanih strana i voÄ‘enje konsultativnog procesa za poboljšanje graÄ‘anskog obrazovanja. Ovaj projekat nastoji da kroz seriju aktivnosti poveže najvažnije aktere na polju graÄ‘anskog obrazovanja, unapredi njihove kapacitete i saradnju meÄ‘u njima, informiše javnost i promisli i definiše konkretne preporuke za kvalitetnije i efikasnije graÄ‘ansko obrazovanje mladih u Republici Srbiji.

Različita istraživanja, sprovedena u Srbiji, tokom prethodnih godina, pokazuju zabrinjavajuće trendove u stavovima mladih ljudi. Oni nemaju poverenja u institucije, osećaju se zapostavljeno, nisu zainteresovani za društvena dešavanja i ne veruju da mogu da utiču na političke procese i odluke. TakoÄ‘e se primećuje i rastuća radikalizacija njihovih stavova, kao i sve izraženije autoritarne tendencije. Uzroci se velikim delom mogu naći u neadekvatnom graÄ‘anskom obrazovanju. Mladi ljudi u Srbiji, završavaju srednju škole bez osnovnih informacija o važnim temama vezanim za demokratsko društvo i potpuno nespremni da preuzmu aktivnu ulogu u demokratskim procesima, koja se od njih očekuje.

Aktivnosti koje će biti sprovedene u toku projekta su: konsultativni sastanci u nekoliko najvećih gradova u Srbiji, završna konferencija na kojoj će biti predstavljen Policy Brief dokument, sa preporukama za unapreÄ‘enje graÄ‘anskog obrazovanja, zagovarački treninzi za organizacije iz zemlje koje su aktivne na polju graÄ‘anskog obrazovanja. Projekat će pratiti i medijska kampanja kroz digitalne kanale, kao i tradicionalne medije. Planirano je i snimanje i emitovanje dokumentarnog filma, koji će se baviti trenutnim stanjem u vezi sa graÄ‘anskim vaspitanjem u školama u Srbiji, posledicama na generacije mladih ljudi i primerima dobre prakse iz evropskih zemalja i sveta. Za realizaciju ovih aktivnosti dodeljeno je 51.300 evra.

Zaječarska inicijativa podržava graÄ‘anke i graÄ‘ane da koriste snagu i resurse u svojim zajednicama kako bi ih oblikovali prema sopstvenim potrebama. Fokusirajući se na razvoj zajednice, angažovanje mladih i graÄ‘ansko obrazovanje, Zaječarska inicijativa je dala značajan doprinos ne samo u istočnoj Srbiji, već i na nacionalnom nivou. Demonstrirajući razvijene kapacitete za pružanje finansijske podrške, Zaječarska inicijativa je podržala više od 300 projekata lokalnih organizacija. Kroz prepoznatljive programe poput “Mladi u pokretu” i “Školski izbori”, Zaječarska inicijativa se istakla kao lider u graÄ‘anskom obrazovanju mladih, koristeći inovativne pristupe.

 

„Za demokratiju su potrebne demokrate“ se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.