ZIman-ov fond za mlade

Kroz ZIman-ov fond za mlade, Zaječarska inicijativa podržava napore registrovanih udruženja građana da obrazuju mlade o osnovnim demokratskim vrednostima, procesima i institucijama i njihovoj ulozi u demokratskom društvu. Posebno, inicijative treba da imaju za cilj:

  • Edukaciju mladih o vladavini prava, demokratskim vrednostima i pravima i slobodama građana;
  • Jačanje aktivizma i učešća mladih ljudi u zajednici, pre svega u pogledu rešavanja problema sa kojima se u njoj suočavaju;
  • Ukazivanje na postojeće probleme mladih i negativne fenomene u zajednici;
  • Promociju transparentnosti i odgovornosti vlasti na lokalnom nivou.

Poseban prioritet će imati projekati koji:

  • Koriste umetnost, kreativno izražavanje i tehnologiju, kako bi edukovali mlade o demokratiji i njenim vrednostima i/ili ukazivali na postojeće probleme i potrebe mladih u zajednici;
  • Kroz kampanje javnog zagovaranja utiču na lokalne vlasti da donesu nove odluke i tako doprinose dugoročnijem rešavanju konkretnih potreba i problema sa kojima se mladi suočavaju u svojim zajednicama.

Zaječarska inicijativa insistira na kreativnosti i inovativnosti projekata kako bi se doprelo do sire populacije mladih ljudi.