ZI MAN raspisuje konkurs za mlade iz Srbije

Zaječarska inicijativa je raspisala ovogodišnje pozive za učešÄ‡e u svojim programima „Školski izbori“, „Mladi u pokretu“ i „Zimanov fond za mlade“. Nakon prošlogodišnjih uspeha sa ovim programima, broj gradova i opština iz kojih je moguće konkurisati, dodatno je proširen.

 

ŠKOLSKI IZBORI

Kroz ovaj program, Zaječarska inicijativa pruža kompletnu tehničku, mentorsku i finansijsku podršku Ä‘ačkim parlamentima da isplaniraju, pripreme i sprovedu školske izbore. Program je namenjen Ä‘ačkim parlamentima koji dolaze iz srednjih škola sa teritorije Republike Srbije.

Kroz veoma zabavan proces, učenici i učenice srednjih škola će imati priliku da sakupljaju potpise za svoju kandidaturu, okupe svoje izborne timove, učestvuju na edukaciji o izborima i sprovedu prave kampanje u svojim školama. Kandidati i njihovi timovi će za svoje kampanje imati na raspolaganju sredstva na osnovu prethodno dostavljenog i odobrenog budžeta kampanje.

Cilj programa „Školski izbori“ je da se Ä‘ačkim parlamentima srednjih škola omogući da svoje predsednike i predsednice izaberu kroz prave i direktne izbore! Školski izbori su veoma efikasan način da mladi uče o demokratiji, izborima i srodnim temama, kao i da im se jača poverenje u demokratske institucije i procese.

Zaječarska inicijativa je sa velikim uspehom organizovala školske izbore u nekoliko gradova, što ju je podstaklo da ovaj program unapredi i proširi. Slični programi se realizuju širom sveta. Mnoge zemlje danas koriste sličnu metodologiju kako bi povećale izlaznost mladih koji po prvi put glasaju na pravim izborima.

 

 

MLADI U POKRETU
U okviru programa „Mladi u pokretu“, Ä‘ački parlamenti srednjih škola sa teritorije Republike Srbije mogu da konkurišu za maksimalni iznos do 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. 


Cilj ovog programa je da se mladim ljudima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i graÄ‘ansko obrazovanje i to kroz aktivnosti koje sami osmisle i realizuju. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 90 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.

 

ZIMANOV FOND ZA MLADE

 “ZIman-ov fond za mlade” namenjen je organizacijama mladih i za mlade. Za maksimalan iznos do 3,000 američkih dolara, mogu da konkurišu registrovana udruženja graÄ‘ana i da predlože ideje koje mogu da doprinesu odgovornom i aktivnom učešÄ‡u mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica.

U okviru ovog programa, podršku mogu da dobiju oni projekti, koje iniciraju mladi, kako bi kroz tradicionalne ili inovativne umetničke forme i kreativno izražavanje:

a)      promovisali vrednosti demokratskog društva, prava i slobode graÄ‘ana i slobodu izražavanja meÄ‘u drugim mladim ljudima

b)       i / ili b) kritički se osvrnuli na konkretne primere kršenja ovih vrednosti, sloboda i prava u zajednici. Umetnost i kultura predstavljaju veoma moćan način interakcije sa širom zajednicom, kao i sredstvo da se sa članovima zajednice komuniciraju različite teme.

Predlozi projekata treba da se zasnivaju na umetničkim formama, poput fotografije, video produkcije, pozorišne produkcije, različitih oblika ulične umetnosti (grafiti, murali, stencil, ulične instalacije i performativna umetnost), digitalne umetnosti, muzičke produkcije, stripa itd.

TakoÄ‘e, uspešni predlozi projekata treba da uključe različite oblike interakcije sa zajednicom, pre svega mladim ljudima, kroz koje se oni uključuju u umetnički proces, odnosno kroz koje sa zajednicom komuniciraju produkti tog procesa.

Za Ziman-ova sredstva mogu konkurisati udruženja graÄ‘ana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Pirot, Babušnica, Aleksinac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Svilajnac, Despotovac, Žagubica, Kučevo, Petrovac na Mlavi, Niš, Ražanj, Kragujevac, Smederevo, Velika Plana, Požarevac, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i koja su do sada učestvovala u realizaciji barem jednog projekta.

Kroz Ziman-ov fond za mlade, Zaječarska inicijativa je do sada podržala preko 70 projekata organizacija mladih u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara i tako im omogućila da se u svojim sredinama bave različitim temama koje su prepoznate kao značajne od strane mladih ljudi.

 

Kako se prijaviti?

Zainteresovana udruženja graÄ‘ana i zainteresovane škole/Ä‘ački parlamenti mogu da pronaÄ‘u sve informacije o konkursima na internet stranici www.ziman.rs. TakoÄ‘e, prijavljivanje se obavlja isključivo putem navedenog sajta, popunjavanjem on-line formulara.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev (gagac@zainicijativa.org, 019 440 225 ili 060 7 444 004). Rok za prijavu je 10. decembar 2023.

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa uz podršku National Endowment for Democracy.

ZIman poziva: Novi konkursi za mlade!

 

Zaječarska inicijativa je raspisala ovogodišnje pozive za učešÄ‡e u svojim programima „Školski izbori“, „Mladi u pokretu“ i „Zimanov fond za mlade“. Nakon uspeha prošlogododišnjih programa, spisak gradova/opština iz kojih je moguće konkurisati, ove godine je dodatno proširen. 

 

ŠKOLSKI IZBORI

Kroz ovaj program, Zaječarska inicijativa pruža kompletnu tehničku, mentorsku i finansijsku podršku Ä‘ačkim parlamentima da isplaniraju, pripreme i sprovedu školske izbore. Program je namenjen Ä‘ačkim parlamentima koji dolaze iz srednjih škola sa teritorije sledećih opština/gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Pirot, Babušnica, Aleksinac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Svilajnac, Despotovac, Žagubica, Kučevo, Petrovac na Mlavi i Niš.

Kroz veoma zabavan proces, učenici i učenice srednjih škola će imati priliku da sakupljaju potpise za svoju kandidaturu, okupe svoje izborne timove, učestvuju na edukaciji o izborima i sprovedu prave kampanje u svojim školama. Kandidati i njihovi timovi će za svoje kampanje imati na raspolaganju sredstva na osnovu prethodno dostavljenog i odobrenog budžeta kampanje.

Cilj programa „Školski izbori“ je da se Ä‘ačkim parlamentima srednjih škola omogući da svoje predsednike i predsednice izaberu kroz prave i direktne izbore! Školski izbori su veoma efikasan način da mladi uče o demokratiji, izborima i srodnim temama, kao i da im se jača poverenje u demokratske institucije i procese.

Zaječarska inicijativa je sa velikim uspehom organizovala školske izbore u nekoliko gradova, što ju je podstaklo da ovaj program unapredi i proširi. Slični programi se realizuju širom sveta. Mnoge zemlje danas koriste sličnu metodologiju kako bi povećale izlaznost mladih koji po prvi put glasaju na pravim izborima.

MLADI U POKRETU

U okviru programa „Mladi u pokretu“, Ä‘ački parlamenti sa teritorije Zaječara, Knjaževca, Boljevca, Sokobanje, Bora, Negotina, Majdanpeka, Kladova, Svrljiga, Pirota, Babušnice, Aleksinca, Jagodine, Paraćina, Ćuprije, Kruševca, Ćićevca, Varvarina, Svilajnca, Despotovca, Žagubice, Kučeva, Petrovca na Mlavi i Niša - mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Cilj ovog programa je da se mladim ljudima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i graÄ‘ansko obrazovanje i to kroz aktivnosti koje sami osmisle i realizuju. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 90 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.

ZIMANOV FOND ZA MLADE

 “ZIman-ov fond za mlade” namenjen je organizacijama mladih i za mlade. Za maksimalan iznos od 3,000 američkih dolara, mogu da konkurišu registrovana udruženja graÄ‘ana i da predlože ideje koje mogu da doprinesu odgovornom i aktivnom učešÄ‡u mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica.

U okviru ovog programa, podršku mogu da dobiju oni projekti, koje iniciraju mladi, kako bi kroz tradicionalne ili inovativne umetničke forme i kreativno izražavanje:

a)      promovisali vrednosti demokratskog društva, prava i slobode graÄ‘ana i slobodu izražavanja meÄ‘u drugim mladim ljudima

b)       i / ili b) kritički se osvrnuli na konkretne primere kršenja ovih vrednosti, sloboda i prava u zajednici. Umetnost i kultura predstavljaju veoma moćan način interakcije sa širom zajednicom, kao i sredstvo da se sa članovima zajednice komuniciraju različite teme.

Predlozi projekata treba da se zasnivaju na umetničkim formama, poput fotografije, video produkcije, pozorišne produkcije, različitih oblika ulične umetnosti (grafiti, murali, stencil, ulične instalacije i performativna umetnost), digitalne umetnosti, muzičke produkcije, stripa itd.

TakoÄ‘e, uspešni predlozi projekata treba da uključe različite oblike interakcije sa zajednicom, pre svega mladim ljudima, kroz koje se oni uključuju u umetnički proces, odnosno kroz koje sa zajednicom komuniciraju produkti tog procesa.

Za Ziman-ova sredstva mogu konkurisati udruženja graÄ‘ana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Pirot, Babušnica, Aleksinac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Svilajnac, Despotovac, Žagubica, Kučevo, Petrovac na Mlavi i Ražanj, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i koja su do sada učestvovala u realizaciji barem jednog projekta.

Kroz Ziman-ov fond za mlade, Zaječarska inicijativa je do sada podržala preko 70 projekata organizacija mladih u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara i tako im omogućila da se u svojim sredinama bave različitim temama koje su prepoznate kao značajne od strane mladih ljudi.

 

Kako se prijaviti?

Zainteresovana udruženja graÄ‘ana i zainteresovane škole/Ä‘ački parlamenti mogu da pronaÄ‘u sve informacije o konkursima na internet stranici www.ziman.rs. TakoÄ‘e, prijavljivanje se obavlja isključivo putem navedenog sajta, popunjavanjem on-line formulara.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev (gagac@zainicijativa.org, 019 440 225 ili 060 7 444 004).

 

 

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom Iskorak, uz podršku National Endowment for Democracy.

ZIman-ov fond za mlade

Kroz ZIman-ov fond za mlade, Zaječarska inicijativa podržava napore registrovanih udruženja graÄ‘ana da obrazuju mlade o osnovnim demokratskim vrednostima, procesima i institucijama i njihovoj ulozi u demokratskom društvu. Posebno, inicijative treba da imaju za cilj:

  • Edukaciju mladih o vladavini prava, demokratskim vrednostima i pravima i slobodama graÄ‘ana;
  • Jačanje aktivizma i učešÄ‡a mladih ljudi u zajednici, pre svega u pogledu rešavanja problema sa kojima se u njoj suočavaju;
  • Ukazivanje na postojeće probleme mladih i negativne fenomene u zajednici;
  • Promociju transparentnosti i odgovornosti vlasti na lokalnom nivou.

Poseban prioritet će imati projekati koji:

  • Koriste umetnost, kreativno izražavanje i tehnologiju, kako bi edukovali mlade o demokratiji i njenim vrednostima i/ili ukazivali na postojeće probleme i potrebe mladih u zajednici;
  • Kroz kampanje javnog zagovaranja utiču na lokalne vlasti da donesu nove odluke i tako doprinose dugoročnijem rešavanju konkretnih potreba i problema sa kojima se mladi suočavaju u svojim zajednicama.

Zaječarska inicijativa insistira na kreativnosti i inovativnosti projekata kako bi se doprelo do sire populacije mladih ljudi.