Da znamo svi

Ideja iza internet platforme “Da znamo svi” je da se građanima Srbije olakša traženje informacija od javnog značaja, ali, istovremeno, i da se doprinese transparentnosti i političkoj odgovornosti organa javne vlasti. Platforma je veoma jednostavna za korišćenje – Nakon neophodne registracije, korisnici mogu da pretraže bogatu bazu javnih institucija i organa javne vlasti i da u svega u nekoliko koraka od ciljane institucije zatraže potrebnu informaciju putem elektronske pošte. Važno je naglasiti da je korišćenje elektronske pošte (e-mail) ima istu težinu kao i traženje informacija putem pisanog dopisa. Drugim rečima, institucije i organi javne vlasti su dužni po Zakonu da odgovore na zahteve upućene putem elektronske pošte. Svi zahtevi koje građani podnesu putem “Da znamo svi” platforme, kao i odgovori organa javne vlasti, se javno objavljuju na platformi, kako bi svi mogli da steknu uvid u njihov sadržaj. Ono što je veoma zanimljivo jeste činjenica da sama platforma prikazuje status zahteva, kao i vreme koje protekne od podnošenje zahteva za infromacijom od javnog značaja i registruje da li je odgovor poslat u zakonski predviđenom roku. Takođe, platforma DaZnamoSvi služi i kao stalna javna arhiva svih prijava građana, podnetih putem platforme, kao i odgovora institucija. Platforma je bazirana na aplikaciji “Alavateli” iza koje stoji britanska organizacija “My Society” i koja se koristi globalno u sličnim internet platformama koje služe za potraživanja informacija od javnog značaja.