Audit

Finansijske informacije

Zaječarska inicijativa svake godine angažuje nezavisnu revizorsku kuću koja vrši pregled našeg finansijskog poslovanja i izveštavanja kako bi bili sigurni da je ono u skladu sa zakonom i finansijskim procedurama i politikama organizacije. U ovom delu možete preuzeti sažetke izveštaja revizora.

USKORO!