Omladinski centar Zaječar

Omladinski centar Zaječar je ključna i jedinstvena institucija za podršku mladim ljudima u Zaječaru. Stvorila ga je, 2009. godine, Zaječarska inicijativa kroz javnom privatno partnerstvo sa gradom Zaječarom. Grad je ustupio prostor – sprat zgrade koja se nalazila u potpuno ruiniranom stanju, dok je Zaječarska inicijativa uspela da od nemačke fondacije Schueler Helfen Leben, kroz donaciju dobije sredstva za rekonstrukciju zgrade, opremanje centra i njegove programe. Omladinski centar je zvanično otvoren 4. maja 2010. godine. Broj mladih ljudi koji je prošao kroz njegove inovativne programe se bukvalno broji u hiljadama. Centar svake godine organizuje brojne kreativne radionice i kurseve za mlade iz oblasti kao što su fotografija, strip, kreativnog pisanja, primenjenog dizajna, glume i drugog. Ogroman je i doprinos centra na polju kulture – on je stecište redovnih dešavanja poput koncerata, izložbi i projekcija filmova nezavisne produkcije. Prepoznat je i kao mesto koje fokus stavlja na humanitarne događaje, kroz koje se svake godine prikupi na stotine hiljada dinara za različite lokalne probleme i potrebe. Danas se centar finansira na skroz inovativne načine - kroz rad Omladinskog kafea, koji je sastavni deo centra, kao i kroz donacije prikupljene putem crowdfunding-a. Omladinski kafe je veoma uspešan primer društvenog preduzetništva pošto se generisani prihod ulaže u potpunosti u rad Omladinskog centra i njegove programe namenjene mladim ljudima. Od 2018. godine, deo prihoda Omladinskog kafe odlazi i u poseban “Vitalni fond” namenjen za goruće problem u zajednici. Pored toga što predstavlja važno okupljalište cele zajednice, Omladinsk centar je i jedinstveni prostor u gradu koji je potpuno otvoren za javne diskusije i teme koje su od značaja za loklanu zajednicu. Juna 2019. godine je otvorena i letnja bašta Omladinskog centra.