Mladi u pokretu

Kroz program «Mladi u pokretu», Zaječarska inicijativa teži da popuni jaz u formalnu obrazovanju, koje konstantno ne uspevada mlade ljude osnaži da postanu aktivni i odgovorni članovi društva. Cilj programa je da se pruži podrška đačkim parlamentima da pokreću kreativne i inovativne inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu. Sredstva su namenjena đačkim parlamentima srednjih škola sa teritorije Timočke krajine. Zaječarska iniciajtiva podržava projekte koji se posebno fokusiraju na:

-               Promociju vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među učenicima;

-               Razvoj kritičkog razmišljanja mladih;

-               Edukaciju drugih učenika škole o demokratskim institucijama, vrednostima i procesima;

-               Razvoj kulture demokratije i inkluzivnog učešća u svojim školama;

-               Jačanje aktivizma mladih i njihovu uključenost u donošenje odluka;

-               Ukazivanje javnosti na probleme i negativne fenomene sa kojima se mladi susreću u zajednici.