Mladi u pokretu predstavili svoje ideje u Zaječaru

Proteklog vikenda u Zaječaru je održan uvodni seminar sa predstavnicima đačkih parlamenata iz nekoliko gradova, koji će učestvovati u dugododišnjem programu Zaječarske inicijative Mladi u pokretu. Učenici iz nekoligo gradova u Srbiji su u Zaječaru predstavili projekte koje će u narednom periodu sprovoditi u okviru svojih škola. Mladi  su prepoznali različite probleme u svojim školama, vršnjačkim grupama i zajednicama i definisali ciljeve svojih projekata u skladu sa time.

 

Zaječarska inicijativa podržala je sledeće ideje:

’BorCast: Putovanje kroz medije’’ – Gimnazija ‘’Bora Stanković’’, Bor

  ‘’Čekajući demokratiju’’ – Tehnička škola, Majdanpek   

 ‘’Reci dosta je!’’ – Ekonomsko-trgovinska škola, Zaječar   

 ‘’Uključi se i ti’’ -  Gimnazija ‘’Svetozar Marković’’, Jagodina 

 ‘’U korak sa demokratijom’’ – Gimnazija, Knjaževac     

 ‘’Ekologija kroz demokratiju’’ – Medicinska škola, Zaječar

  ‘’Simuliranje rada Narodne skupštine na primeru teme: Unapređivanje mera za podršku mentalnom zdravlju mladih’’ – Druga kragujevačka gimnazija, Kragujevac

  ‘’Iza ogledala’’ – SŠ ‘’Branislav Nušić’’, Sokobanj

  ‘’Pozitivna diskriminacija ili afirmacija (Kako da mali postanu veliki)’’ – Gimnazija ‘’Mile Arsenijević – Bandera’’, Majdanpe

 ‘’Podkast!!! Pod, šta?’’ – Ekonomsko-trgovinska škola, Bor

‘’Da li je demokratija najbolji oblik vladavine?’’ – Gimnazija, Ćuprija

’Digitalna CANVA školica’’ – Dom učenika srednjih škola, Zaječar

 

U okviru programa „Mladi u pokretu“, đački parlamenti srednjih škola sa teritorije Republike Srbije mogu da konkurišu za maksimalni iznos do 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. 

Cilj ovog programa je da se mladim ljudima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i građansko obrazovanje i to kroz aktivnosti koje sami osmisle i realizuju. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 90 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.

 Mlade u pokretu realizuje Zaječarska inicijativa  uz podršku National Endowment for Democracy.

ZI MAN raspisuje konkurs za mlade iz Srbije

Zaječarska inicijativa je raspisala ovogodišnje pozive za učešće u svojim programima „Školski izbori“, „Mladi u pokretu“ i „Zimanov fond za mlade“. Nakon prošlogodišnjih uspeha sa ovim programima, broj gradova i opština iz kojih je moguće konkurisati, dodatno je proširen.

 

ŠKOLSKI IZBORI

Kroz ovaj program, Zaječarska inicijativa pruža kompletnu tehničku, mentorsku i finansijsku podršku đačkim parlamentima da isplaniraju, pripreme i sprovedu školske izbore. Program je namenjen đačkim parlamentima koji dolaze iz srednjih škola sa teritorije Republike Srbije.

Kroz veoma zabavan proces, učenici i učenice srednjih škola će imati priliku da sakupljaju potpise za svoju kandidaturu, okupe svoje izborne timove, učestvuju na edukaciji o izborima i sprovedu prave kampanje u svojim školama. Kandidati i njihovi timovi će za svoje kampanje imati na raspolaganju sredstva na osnovu prethodno dostavljenog i odobrenog budžeta kampanje.

Cilj programa „Školski izbori“ je da se đačkim parlamentima srednjih škola omogući da svoje predsednike i predsednice izaberu kroz prave i direktne izbore! Školski izbori su veoma efikasan način da mladi uče o demokratiji, izborima i srodnim temama, kao i da im se jača poverenje u demokratske institucije i procese.

Zaječarska inicijativa je sa velikim uspehom organizovala školske izbore u nekoliko gradova, što ju je podstaklo da ovaj program unapredi i proširi. Slični programi se realizuju širom sveta. Mnoge zemlje danas koriste sličnu metodologiju kako bi povećale izlaznost mladih koji po prvi put glasaju na pravim izborima.

 

 

MLADI U POKRETU
U okviru programa „Mladi u pokretu“, đački parlamenti srednjih škola sa teritorije Republike Srbije mogu da konkurišu za maksimalni iznos do 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. 


Cilj ovog programa je da se mladim ljudima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i građansko obrazovanje i to kroz aktivnosti koje sami osmisle i realizuju. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 90 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.

 

ZIMANOV FOND ZA MLADE

 “ZIman-ov fond za mlade” namenjen je organizacijama mladih i za mlade. Za maksimalan iznos do 3,000 američkih dolara, mogu da konkurišu registrovana udruženja građana i da predlože ideje koje mogu da doprinesu odgovornom i aktivnom učešću mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica.

U okviru ovog programa, podršku mogu da dobiju oni projekti, koje iniciraju mladi, kako bi kroz tradicionalne ili inovativne umetničke forme i kreativno izražavanje:

a)      promovisali vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana i slobodu izražavanja među drugim mladim ljudima

b)       i / ili b) kritički se osvrnuli na konkretne primere kršenja ovih vrednosti, sloboda i prava u zajednici. Umetnost i kultura predstavljaju veoma moćan način interakcije sa širom zajednicom, kao i sredstvo da se sa članovima zajednice komuniciraju različite teme.

Predlozi projekata treba da se zasnivaju na umetničkim formama, poput fotografije, video produkcije, pozorišne produkcije, različitih oblika ulične umetnosti (grafiti, murali, stencil, ulične instalacije i performativna umetnost), digitalne umetnosti, muzičke produkcije, stripa itd.

Takođe, uspešni predlozi projekata treba da uključe različite oblike interakcije sa zajednicom, pre svega mladim ljudima, kroz koje se oni uključuju u umetnički proces, odnosno kroz koje sa zajednicom komuniciraju produkti tog procesa.

Za Ziman-ova sredstva mogu konkurisati udruženja građana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Pirot, Babušnica, Aleksinac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Svilajnac, Despotovac, Žagubica, Kučevo, Petrovac na Mlavi, Niš, Ražanj, Kragujevac, Smederevo, Velika Plana, Požarevac, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i koja su do sada učestvovala u realizaciji barem jednog projekta.

Kroz Ziman-ov fond za mlade, Zaječarska inicijativa je do sada podržala preko 70 projekata organizacija mladih u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara i tako im omogućila da se u svojim sredinama bave različitim temama koje su prepoznate kao značajne od strane mladih ljudi.

 

Kako se prijaviti?

Zainteresovana udruženja građana i zainteresovane škole/đački parlamenti mogu da pronađu sve informacije o konkursima na internet stranici www.ziman.rs. Takođe, prijavljivanje se obavlja isključivo putem navedenog sajta, popunjavanjem on-line formulara.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev (gagac@zainicijativa.org, 019 440 225 ili 060 7 444 004). Rok za prijavu je 10. decembar 2023.

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa uz podršku National Endowment for Democracy.

Završni seminar za "Mlade u pokretu"

 

U okviru programa Mladi u pokretu učenici iz Sokobanje, Bora, Negotina, Paraćina, Knjaževca, Jagodine i Zaječara, sa Zaječarskom inicijativom učestvovali su na završnom seminaru na Grzi, kod Paraćina. Tokom vikend-seminara oni su predstavili akcije koje su sproveli u svojim školama, učestvovali u radionicama o timskom radu, kreiranju poruka i javnom nastupu, nakon čega su dobili simbolične diplome za svoje učešće u programu.

Mladi su prepoznali različite probleme u svojim školama, vršnjačkim grupama i zajednicama i definisali ciljeve svojih projekata u skladu sa time. Neki od ciljeva su uspostavljanje bolje komunikacije na relaciji profesori-učenici, unapređenje rada škole, podizanje svesti o važnosti i razvijanje kritičkog mišljenja, razbijanje predrasuda o manjinama u društvu. Oni su organizovali tribine, debate, radionice, ali i slikanje murala, književne večeri, predavanja profesora.

Do sada je kroz program "Mladi u pokretu" podržano preko 90 projekata učeničkih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu različita znanja i veštine.

Mlade u pokretu realizuje Zaječarska inicijativa uz podršku National Endowment for Democracy.

Mladi u pokretu

Mladi u pokretu

Proteklog vikenda u Zaječaru je održan uvodni seminar sa predstavnicima đačkih parlamenata iz nekoliko gradova, koji će učestvovati u programu Zaječarske inicijative Mladi u pokretu. Učenici iz regiona su predstavili projekte koje će u narednom periodu sprovoditi u okviru svojih škola. 

Projekte će realizovati đaci iz Medicinske škole u Zaječaru, SŠ Branislav Nušić u Sokobanji, gimnazije Bora Stanković u Boru, Ekonomsko-trgovinske škole u Boru, gimnazije Svetozar Marković u Jagodini, Gimnazije u Paraćinu, Gimnazije u Negotinu, Gimnazije u Knjaževcu i Gimnazije u Zaječaru.

Mladi  su prepoznali različite probleme u svojim školama, vršnjačkim grupama i zajednicama i definisali ciljeve svojih projekata u skladu sa time. Neki od ciljeva su uspostavljanje bolje komunikacije na relaciji profesori-učenici, unapređenje rada škole, podizanje svesti o važnosti i razvijanje kritičkog mišljenja, razbijanje predrasuda o manjinama u društvu. Aktivnosti putem kojih će se oni obraćati javnosti su tribine, debate, radionice, ali i slikanje murala, književne večeri, predavanja profesora.

Cilj Mladih u pokretu je da se mladima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i građansko obrazovanje i to kroz aktivnosti koje sami osmisle i realizuju. Zaječarska inicijativa već 17 godina radi sa mladima i pomaže im da se njihov glas čuje. Do sada je kroz program Mladi u pokretu podržano preko 90 projekata učeničkih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i dr.

Mlade u pokretu realizuje Zaječarska inicijativa  uz podršku National Endowment for Democracy.

Mladi u pokretu 2022

Mladi u pokretu


Tokom prethodnog vikenda u prostorijama hotela Srbija-TIS, Zaječarska inicijativa organizovala je vikend seminar za preko dvadeset učenika koji su se prijavili za program Mladi u pokretu. Srednjoškolci iz Zaječara, Paraćina, Boljevca, Bora i Sokobanje su predstavili projekte koje su osmislili u okviru ovog programa.

Mladi iz regiona su kao problem među svojim vršnjacima naveli nezainteresovanost za političke procese, apatiju, vršnjačko nasilje, diskriminaciju, neinformisanost, te se većina njihovih ideja tiče pružanja dodatnog obrazovanja vršnjacima, podsticanja kritičkog mišljenja i njihovog aktiviranja u društvenim procesima kroz različite radionice, javne časove, predstave i druge javne i medijske akticvnosti.

Neki od đačkih parlamenata su, nakon upoznavanja i dvodnenog druženja sa vršnjacima, dogovorili saradnju i zajedničku realizaciju projekata, pa će učenici iz borske gimnazije Bora Stanković i sokobanjske SŠ Branislav Nušić posetiti jedni druge, dok će đaci iz borske Ekonomsko-trgovinske škole obići Zaječar, kako bi se upoznali sa radom zaječarskih školskih parlamenata, kao i sa nasleđem Nikole Pašića.

U okviru programa Mladi u pokretu, podržani đački parlamenti dobijaju maksimalni iznos od 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti za aktivnosti koje sami osmišljaju i realizuju. Do sada je kroz program Mladi u pokretu podržano preko 80 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.  

 

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom Iskorak, uz podršku National Endowment for Democracy.

Mladi u pokretu

Kroz program «Mladi u pokretu», Zaječarska inicijativa teži da popuni jaz u formalnu obrazovanju, koje konstantno ne uspevada mlade ljude osnaži da postanu aktivni i odgovorni članovi društva. Cilj programa je da se pruži podrška đačkim parlamentima da pokreću kreativne i inovativne inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu. Sredstva su namenjena đačkim parlamentima srednjih škola sa teritorije Timočke krajine. Zaječarska iniciajtiva podržava projekte koji se posebno fokusiraju na:

-               Promociju vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među učenicima;

-               Razvoj kritičkog razmišljanja mladih;

-               Edukaciju drugih učenika škole o demokratskim institucijama, vrednostima i procesima;

-               Razvoj kulture demokratije i inkluzivnog učešća u svojim školama;

-               Jačanje aktivizma mladih i njihovu uključenost u donošenje odluka;

-               Ukazivanje javnosti na probleme i negativne fenomene sa kojima se mladi susreću u zajednici.