Mladi u pokretu 2022

Mladi u pokretu


Tokom prethodnog vikenda u prostorijama hotela Srbija-TIS, Zaječarska inicijativa organizovala je vikend seminar za preko dvadeset učenika koji su se prijavili za program Mladi u pokretu. Srednjoškolci iz Zaječara, Paraćina, Boljevca, Bora i Sokobanje su predstavili projekte koje su osmislili u okviru ovog programa.

Mladi iz regiona su kao problem među svojim vršnjacima naveli nezainteresovanost za političke procese, apatiju, vršnjačko nasilje, diskriminaciju, neinformisanost, te se većina njihovih ideja tiče pružanja dodatnog obrazovanja vršnjacima, podsticanja kritičkog mišljenja i njihovog aktiviranja u društvenim procesima kroz različite radionice, javne časove, predstave i druge javne i medijske akticvnosti.

Neki od đačkih parlamenata su, nakon upoznavanja i dvodnenog druženja sa vršnjacima, dogovorili saradnju i zajedničku realizaciju projekata, pa će učenici iz borske gimnazije Bora Stanković i sokobanjske SŠ Branislav Nušić posetiti jedni druge, dok će đaci iz borske Ekonomsko-trgovinske škole obići Zaječar, kako bi se upoznali sa radom zaječarskih školskih parlamenata, kao i sa nasleđem Nikole Pašića.

U okviru programa Mladi u pokretu, podržani đački parlamenti dobijaju maksimalni iznos od 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti za aktivnosti koje sami osmišljaju i realizuju. Do sada je kroz program Mladi u pokretu podržano preko 80 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.  

 

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom Iskorak, uz podršku National Endowment for Democracy.

Mladi u pokretu

Kroz program «Mladi u pokretu», Zaječarska inicijativa teži da popuni jaz u formalnu obrazovanju, koje konstantno ne uspevada mlade ljude osnaži da postanu aktivni i odgovorni članovi društva. Cilj programa je da se pruži podrška đačkim parlamentima da pokreću kreativne i inovativne inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu. Sredstva su namenjena đačkim parlamentima srednjih škola sa teritorije Timočke krajine. Zaječarska iniciajtiva podržava projekte koji se posebno fokusiraju na:

-               Promociju vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među učenicima;

-               Razvoj kritičkog razmišljanja mladih;

-               Edukaciju drugih učenika škole o demokratskim institucijama, vrednostima i procesima;

-               Razvoj kulture demokratije i inkluzivnog učešća u svojim školama;

-               Jačanje aktivizma mladih i njihovu uključenost u donošenje odluka;

-               Ukazivanje javnosti na probleme i negativne fenomene sa kojima se mladi susreću u zajednici.