Fondacija Iskorak

Na osnovu uspeha svojih programa donacija, Zaječarska inicijativa je februara 2013. godine, osnovala prvu fondaciju za razvoj zajednice u Srbiji (community fondaciju) – Fondaciju Iskorak. Iskorak nastavlja napore Zaječarske inicijative na polju pružanja podrške angažovanju graÄ‘ana i lokalnim inicijativama, sa značajnijim naglaskom na jačanju lokalne filantropije, prikupljanju sredstava u zajednici, direktnoj interakciji sa graÄ‘anima i lokalno baziranom pristupu. Dok Zaječarska inicijativa nastavlja da deluje u okviru svoja 3 strateška pravca sa fokusom na osam opština Timočke krajine, Fondacija Iskorak, svoju pažnju pre svega usmerava na Zaječar i rad sa dijasporom, odnosno na razvoj kulture davanja i pokretanje resursa u zajednici.

 Više o Fondaciji možete saznati na njenom zvaničnom web site-u – www.fondacijaiskorak.rs.