Za demokratiju demokrate su potrebne.

Pet gradova - spisak predloga

Zaječarska inicijativa je tokom prethodnih nekoliko meseci organizovala konsultativne sastanke sa akterima nastave građanskog vaspitanja u Nišu, Kragujevcu, Užicu, Beogradu i Novom Sadu, kako bi prikupila i formulisala predloge mera koje će doprineti kvalitetnijem građanskom obrazovanju mladih u Srbiji. Različita istraživanja, sprovedena u Srbiji, tokom prethodnih godina, pokazuju zabrinjavajuće trendove u stavovima mladih ljudi. Mladi nemaju poverenja u institucije, osećaju se zapostavljeno, nisu zainteresovani za društvena dešavanja i ne veruju da mogu da utiču na političke procese i odluke. Takođe se primećuje i rastuća radikalizacija njihovih stavova, kao i sve pozitivniji odnos ka autoritarnim tendencijama u društvu. Učenici koji pohađaju građansko vaspitanje lakše prepoznaju stereotipe, manipulacije, medijsku propagandu, imaju razvijeniju svest o tome kako rešiti neke lične ili probleme zajednice kojoj pripadaju, kome se obratiti i kako svoja prava ostvariti. Nastavnici i profesori građanskog vaspitatanja najveći problem vide, pre svega, u (izbornom) statusu samog predmeta. Problemi su i mali fond časova, nedostatak udžbenika, nestandardizovane (i neobavezne) metodičke prakse u nastavi, programu i obuci predavača, kao i problem slabe umreženosti sa kolegama i nadležnim ministarstvom. Učenici koji građansko pohađaju, smatraju da je u savremenom društvu ono ponekad potrebnije nego matematika, u školi žele više tema koje bi ih pripremile za budući život i sazrevanje, ali i ističu da događaji u društvu često demantuju njihove profesore građanskog. Voleli bi da se sadržaj predmeta osavremenjuje, jer se u društvu svakodnevno događaju stvari vredne komentarisanja i promišljanja. Oni navode i da ih o svojim pravima uče od početka školovanja, ali o svojim obavezama ne znaju dovoljno. Sve preporuke koje su profesori, učenici i predstavnici civilnog sektora dali, pre nego što budu prezentovani javnosti i poslati nadležnim institucijama, biće još jednom predmet konsultacija i dogovora, koje će Zaječarska inicijativa uskoro organizovati. „Za demokratiju su potrebne demokrate“ se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.