Re:Covid

Re:COVID


Zaječarska inicijativa podržala je tri lokalne organizacije civilnog društva da odgovore na hitne potrebe izazvane epidemijom virusa COVID-19 kod ranjivih/ciljnih grupa stanovništva sa kojima rade. U okviru Re:Covid programa, one realizuju projekte usmerene ka svojim korisnicima, a nakon adekvatnog treninga i obuke - deo sredstava za realizaciju prikupili su i putem crowdfunding kampanja.

 

1. Jednaka šansa za sve! – radno osposobljavanje mladih sa intelektualnim teškoćama

Udruženje graÄ‘ana "RIME" je radno angažovalo mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, koje su kroz proizvodni proces pravljenja papira od pakli cigareta stekle značajno iskustvo u radu, učile o pravilima rada i odnosima na radnom mestu, i imale veće šanse za buduće zaposlenje. Povodom početka projekta, gostovali su na lokalnim televizijama, gde su projekat predstavili i pozvali graÄ‘ane i organizacije da učestvuju u uspostavljanju solidarne ekonomije. Nakon izrade materijala za marketinške aktivnosti, započeli su i svoju crowdfunding kampanju. Sakupljena je i velika količina utrošenih paklica za cigarete, koje su osnovna sirovina u procesu proizvodnje. Organizovana je kooperativa u kojoj su dve aktivistikinje RIMA provele pet dana sa edukatorima i prošle sve procese proizvodnje. U planu je i jednodnevni seminar „Kako pokrenuti solidarnu kooperativu“, čim epidemiološki uslovi budu dozvolili njeno održavanje.

 

2. Pruži ruku! - Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize Zaječar

Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize Zaječar je deci sa invaliditetom ulepšalo novogodišnje i božićne praznike poklonivši im 30 novogodišnjih paketića, koji su prikupljenu putem crowdfunding kampanje. TakoÄ‘e, svojim korisnicima i drugim osobama sa invaliditetom, podelili su 30 paketa sa maskama i sredstvima za higijenu. Sprovedena je anketa meÄ‘u porodicima koje imaju bar jednog člana sa invaliditetom i njeni rezultati biče objavljeni uskoro. Organizovano je i realizovano dežurstvo kraj telefona, zahvaljujući kome je društvo dobilo nekoliko novih članova.

 

 3. Za čiste posteljine u porodilištu! – Centar TRK

Centar za trudnice, roditelje i klince – TRK je sredstva prikupljena putem veoma uspešne crowdfunding kampanje preusmerio u kupovinu paketića za bebe. TakoÄ‘e, orgranizovaće i podkast u kojem će ugostiti doktore/lekare i sa njima razgovarati o trudnoći u doba pandemije, vakcinaciji trudnica i dojilja i srodnim temama.

 

Organizacije su konkurisale za iznos od 2.500 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti.

SprovoÄ‘enje ovog konkursa je omogućeno zahvaljujući podršci Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD i američkog naroda kroz Američku agenciju za meÄ‘unarodni razvoj (USAID).

Razvoj zajednice

Zaječarska inicijativa još od 2007. godine realizuje programe donacija namenjenih registrovanim udrženjima graÄ‘ana, kao i neformalnim grupama iz Timočke krajine. Ovakvi programi su se pokazali kao izuzetno efikasni, pošto pružaju mogućnost da se graÄ‘ani podrže u suočavanju sa lokalnim izazovima i potrebama. Pri tom, Zaječarska inicijativa nastoji da se kroz ove programe bavi onim temama koje su od ključnog značaja za lokalne zajednice. Programi imaju i dodatnu vrednost u tome što osnažuju udruženja slabijih kapaciteta i neformalne grupe graÄ‘ana. Donacije se razlikuju od programa do programa i kreću se u visini od 500 do 6.000 američkih dolara. Zaječarska inicijativa je do sada realizovala sledeće programe donacija:

Transformator

Obnova

Kultivacija

Mapa donacija