Publika

Internet platforma “Publika” je kreirana sa ciljem da se graÄ‘anima pomogne da prijavljuju nepriklande sadržaje na TV i radio stanicama Regulatornom telu za elektronske medije (REM). I pored činjenice da zvanični web site Regulatornog tela poseduje mogućnost prijavljivanja ovakvih sadržaja, čini se kao da se REM želi da demotiviše graÄ‘ane da se žale na ono što im smeta u medijima. Naime, na zvaničnom sajtu Regulatornog tela ne postoji nikakav trag o prijavama koje su podneli graÄ‘ani, niti o njihovom ishodu. TakoÄ‘e, ni sami podnosioci ne dobijaju nikakvu informaciju o tome kakva je sudbina njihovih prijava. Manjkavost u praksi Regulatornog tela se ogleda i u tome, što nije dostupna nikakva pomoć u vidu dodatnih informacija u vezi sa podnošenjem prijava.

 Putem platforme “Publika”, Zaječarska inicijativa upravo želi da otkloni ove nedostatke, olakša graÄ‘anima da ostvare svoje pravo da ukažu na medijske sadržaje koji im smetaju, kao i da pomogne Regulatornom telu za elektronske medije da unapredi svoju praksu vezanu za prijem i postupanje po prijavama graÄ‘ana. Zaječarska inicijativa je predstavila ovu platformu 2015. godine. Upoznajte se bliže sa “Publikom”, ovde – www.publika.rs.