Lokalna filantropija

Lokalna (community) filantropija, najkraće rečeno, podrazumeva davanje za potrebe zajednice kojoj pripadamo. Pritom, ne radi se samo o davanju novca ili materijalnih dobara, što često bude prva asocijacija na filantropiju. Filantropija uključuje ništa manje važne oblike davanja – volontiranje, odnosno nesebično pružanje svog vremena i znanja za dobrobit zajednice. Može se, dakle, reći da pod lokalnom filantropijom podrazumevamo bilo koji oblik davanja za zajednicu.

Kada pripadnici jedne zajednice postanu njeni donatori, donošenje odluka o prioritetima ostaje u toj zajednici. Dakle, lokalna filantropija podrazumeva drugačiji, “odozdo – nagore pristup, gde sama zajednica diktira priorite i potrebe. Na taj način se daleko efikasnije “gaÄ‘aju” lokalni problem i potrebe koje često ostaju nevidljive za one donatore koji dolaze izvan zajednice. Sve intervencije u zajednici za koje se koriste lokalni resursi na taj način postaju vlasništvo čitave zajednice. Tako, lokalna filantropija je od ključnog značaja za razvoj lokalne zajednice.