Školski izbori

Zaječarska inicijativa već više od 10 godina podržava đačke parlamente u Timočkoj krajini kroz program „Mladi u pokretu“. Do sada je podržano preko 80 projekata koji su omogućili mladim ljudima da se angažuju u svojoj školi i zajednici oko izazova sa kojima se susreću, kao i da steknu prva znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, građanski aktivizam, ljudska prava, izbori i drugo. Program „Mladi u pokretu“ zapravo nudi građansko obrazovanje mladih na jedan drugačiji, direktniji i daleko zanimljiviji način.

Program „Školski izbori“ je očekivani korak dalje. Zaječarska inicijativa je sa velikim uspehom testirala školske izbore u Zaječaru, što ju je podstaklo da ovaj program unapredi i proširi. Slični programi se realizuju širom sveta. Mnoge zemlje sa daleko većom tradicijom demokratije danas koriste sličnu metodologiju kako bi povećale izlaznost mladih koji po prvi put glasaju na pravim izborima. Zaječarska inicijativa veruje da su školski izbori i veoma efikasan način da se mladi podstaknu da uče o srodnim temama, kao i da im se jača poverenje u demokratske institucije i procese.

Kroz ovaj program, Zaječarska inicijativa će pružiti kompletnu tehničku, mentorsku i finansijsku podršku đačkim parlamentima koji budu učestvovali u njemu da isplaniraju, pripreme i sprovedu školske izbore. 

Đački parlamenti će kroz prezentacije u školama dobiti sve potrebne informacije o ovom programu. Parlamenti koji budu izabrani da učestvuju u programu proći će kroz sledeće faze:

- Nominacije kandidata na izborima

- Trening za kandidate i predstavnike izbornih štabova 

- Kampanje kandidata 

- Izborni dan

- Proglašenje pobednika i

 - Završna konvencija 

Detaljne informacije o ovom programu, kao i sam poziv za učešće možete naći na sajtu www.ziman.rs.