Pitam ja vas

Pitam ja Vas je prva platforma nastala u okviru ovog programa. Platforma je sadržala e-mail kontakte svih predsednika opština i gradonačelnika u zemlji, kao i mogućnost da im se javno postavljaju pitanja u vezi lokalnih problema i izazova uz mogućnost dodavanja fotografija. Odgovori se javno objavljuju na ovoj internet platformi, tako da su dostupni i graÄ‘anima koji imaju slična pitanja. Zbog čestih promena u lokanim upravama, ova internet platforma je trenutno nedostupna, dok se baza kontakata predsednika opština i gradonačelnika ne ažurira. Platforma sadrži detaljnu statistiku o tome koliko lokalne vlasti odgovaraju na pitanja graÄ‘ana, kao i o glavnim problemima sa kojima se graÄ‘ani suočavaju u svojim zajednicama.