Timočka akademija za liderstvo

Timočka akademija za liderstvo je program koji je Zaječarska inicijativa realizovala od 2008. do 2012. godine. Program je namenjen mladim, društveno angažovanim ljudima, uglavnom članovima organizacija civilnog društva, političkih partija i novinarima. Ukupno pet generacija polaznika akademije je kroz četiri modula imalo prilike da sa najeminentnijim predavačima diskutuje o ključnim temama iz oblasti demokratizacije društva, slobode medija, bezbednosti, civilnog društva, liderstva i drugih, kao i da stekne praktične veštine, relevantne za svoj razvoj. Kroz program je prošlo više od stotinu mladih ljudi sa teritorije Timočke krajine. Mnogi od njih su danas još uvek aktivni u civilnom sektoru, javnoj upravi i medijima.