Zaječarska inicijativa

Zaječarska inicijativa je udruženje građana osnovano 2001. godine. Osnovali su je uglavnom mladi ljudi koji su želeli da doprinesu promenama u društvu koje su tada počele da se dešavaju. Tokom prethodne decenije i po, Zaječarska inicijativa je iz lokalne grupe aktivista prerasla u organizaciju sa jasno definisanim programima, razvijenim procedurama i politikama rada i profesionalnim osobljem. 2010. godine, Zaječarska inicijativa je pokrenula Omladinski centar Zaječar, za koji je dobila i priznanje Mladgrad. Inicijativa je takođe osnovala i prvu fondaciju za razvoj zajednice “Iskorak”, 2013. godine. Danas Zaječarska inicijativa predstavlja najveću grant-making organizaciju koja deluje na lokalnom nivou u zemlji sa preko 300.000 američkih dolara uloženih u više od 180 projekata u Timočkoj krajini kroz programe donacija.