01. Apr 2022.

ZIman za mlade iz regiona

 

Nakon što je Zaječarska inicijativa nedavno raspisala pozive za učešće u svojim programima za mlade, među kojima je  i program „Zimanov fond za mlade“, odabrana su četiri projekta koji će biti podržani.

Udruženje građana " RIME" Zaječar će kroz svoj projekat pokušati da edukuje mlade ljude kako da prepozanu probleme svojih vršnjaka, koji nemaju jednake šanse za dostojanstven život u svojoj zajednici jer pripadaju marginlizovanim i vrlo osetljivim grupama, a zatim da ih podstakne da daju svoje predloge rešenja. Održaće radionice sa mladima na kojima će razgovarati sa njima o položaju mladih iz osetljivih grupa u demokratskoj zajednici, o procesu donošenja odluka na lok. nivou, razgovoraće sa razgovoraće I družiti se sa sa mladima iz osetljivih kategorija, kao i sa donosiocima odluka i obići skupštinu Grada. Cilj je izrada spiska predloga svih problema sa kojima se oni suočavaju I njihovo predstavljanje donosiocima odluka I široj lokalnoj javnosti.

Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize (CDP) će kroz različite javne I (digitalne) medijske aktivnosti pokušati da, nakon pandemije, ponovo pokrene omladinski aktivizam, posebno kada je reč o mladim ljudima sa invaliditetom. Grupa mladih ljudi, starosti od 20 do 30 godina, sa i bez invalidnosti, koja je aktivna u Društvu CDP Zaječar je do sada radila na više projekata, a sada će realizovati  ovaj - "Digitalno drugačiji", kojim će promovisati aktivizam mladih i ukazati na probleme i rešenja putem digitalnih kanala komunikacije

Centar za kreativni razvoj iz Knjaževca će obnoviti i modernizovati Savetovalište za mlade u okviru Doma zdravlja, koje je pre 10 godina ukinuto ali potreba za tom uslugom i dalje postoji. Mladi, kao posebna društvena kategorija, posebno su pogođeni tokom pandemije o čemu svedoče, sada već brojni izveštaji i intervencije na globalnom nivou. Mladima je u trenutnoj situaciji je portebna dodatna podrška kako bi se izborili sa izazovima sa kojima se susreću, te je jedna od preporuka "da se mladima predstave servisi i usluge dostupne mladima za pružanje podrške u kriznim vremenima, ali i da se investira u razvoj novih servisa i usluga i da se svim mladima obezbedi podrška. Ovo je posebno važna tema za ranjive grupe mladih." Oni će realizovati kampanju javnog zagovaranja, ispitati kako mladi iz Knjaževca zamišljaju Savetovalište i uputiti preporuke lokalnoj samoupravi i Savetu za javno zdravlje da obu uslugu ponovo ustanovi.

Udruženje mladih Ćuprija će oraganizovatri dramsku radionicu “Biram da demokratski komuniciram” na kojoj će putem dramskih metoda obrađivati različite nivoe komunikacije, verbalne i neverbalne, koristeći pre svega telesne vežbe, a u svrhu osnaživanja za aktivnije učešće u izgradnji demokratskog društva. Danas, kada se dobar deo komunikacije odvija u skraćenoj formi, često na web platformama, ove veštine mladima su potrebnije više nego ikada. I upravo identifikujući izmenjenost komunikacijskih kanala i specifičnih načina komunikacije koje mladi danas koriste, u vremenu kada je njihova pažnja usmerena na društvene mreže i kada je naizgled dovoljno da nešto samo “lajkuješ” ili “dislajkuješ” bez bilo kakvog obrazloženja i argumentovanja, naš projekat se bavi unapređenjem komunikacije među mladima, sa posebnom pažnjom na verbalnu i neverbalnu komunikaciju uživo – poručuju iz Udruženja mladih iz Ćuprije.

 

ZIman-ov fond za mlade”, namenjen je organizacijama mladih i za mlade. Za maksimalan iznos od 3,000 američkih dolara, mogu da konkurišu registrovana udruženja građana i da predlože ideje koje mogu da doprinesu odgovornom i aktivnom učešću mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica. Pored opština i gradova Timočke krajine, sredstva iz “ZIman-ovog fonda za mlade” dostupna su i udruženjima iz Svrljiga, Aleksinca, Paraćina i Ćuprije.

Kroz „Ziman-ov fond za mlade“, Zaječarska inicijativa je tokom prethodnih godina podržala preko 70 projekata organizacija mladih u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara i tako im omogućila da se u svojim sredinama bave različitim temama koje su prepoznate kao značajne od strane mladih ljudi.

 

 

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom Iskorak, uz podršku National Endowment for Democracy.