08. Jul 2020.

Kraljevica za sve nas

Zaječarska inicijativa će u narednom periodu realizovati projekat pod nazivom “Kraljevica za sve nas sa ciljem da doprinese očuvanju park šume Kraljevica i zaštiti njenih prirodnih i kulturno istorijskih resursa, kroz uticaj na lokalnu samoupravu da dosledno i u celosti sprovodi Odluku o stavljanju Spomen park šume Kraljevica pod zaštitu.

 

Kraljevica je omiljeno mesto sportista, rekreativaca, ljubitelja prirode, podjednako i mladih i starih ljudi iz Zaječara. Njena prirodna, istorijska i kulturna dobra, kao i simbolički značaj čine je neodvojivim delom identiteta svih Zaječaraca i Zaječarki.

 

Javne tribine, šetnja podrške, peticije, koncerti i sve ostale aktivnosti koje će biti organizovane u okviru kampanje, biće usmerene upravo ka njima, i pokušaće da ih motivišu da se i sami uključe u javnu debatu o Kraljevici, kao i da kroz pojedinačni ili udruženi angažman doprinesu njenom očuvanju i poboljšanju.

 

Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. Program je deo projekta "Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju" koji se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat teži da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.