26. Nov 2019.

Školski izbori

Ideja o organizovanju školskih izbora stara je koliko i sama Zaječarska inicijativa, međutim, uslovi za njeno ostvarivanje su stečeni tek 2017. godine. Zaječarska inicijativa više od 10 godina podržava đačke parlamente u Timočkoj krajini kroz program „Mladi u pokretu“. Podržano je preko 80 projekata koji su omogućili mladim ljudima da se angažuju u svojoj školi i zajednici oko izazova sa kojima se susreću, kao i da steknu prva znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, građanski aktivizam, ljudska prava, izbori i drugo.

U saradnji sa đačkim parlamentom zaječarske Gimnazije, organizovan je čitav niz aktivnosti, neophodan za uspešno realizovanje izbora. Sam parlament se susretao sa problemima u funkcionisanju, pre svega sa načinom odabira predstavnika i definisanjem kriterijuma za odabir. Stoga, organizovani su izbori kako bi se učenici i profesori ohrabrili za učešče u životu škole i lokalne zajednice, a rad samih parlamenata unapredio.

Učenici su prošli kroz čitavu kampanju kroz koju prolaze i političari pre i tokom izbora. Bili su u prilici da prikupe potpise za svoju kandidaturu, da planiraju i realizuju kampanju u školi, učestvuju u javnim debatama, i na zabavan i kreativan način upoznaju sa demokratskim procesima i institucijama, i ohrabre za dalje učešće u društvenom životu. Veliki broj učesnika i “glasača” u samoj školi, kao i interesovanje lokalnih medija za ovaj događaj, govore o uspešnosti ove inicijative, koja u budućnosti može poslužiti kao platforma za  unapređivanje, popularizaciju i primenu u drugim školama i gradovima.