Omladinski klub demokratije
11. Apr 2022.

Omladinski klub demokratije: Uvodni sastanak sa učenicima

 

Zaječarska inicijativa je u prostorijama Omladinskog centra održala uvodni sastanak sa srednjoškolcima iz Timočke krajine koji su se prijavili za Omladinski klub demokratije. Na sastanku je dogovorena dinamika realizacije projekta, a prijavljeni učenici su predložili teme o kojima bi želeli da uče tokom trajanja projekta.

Omladinski klub demokratije okuplja srednjoškolce koje interesuju teme poput političkih partija, političkih sistema, demokratizacije, međunarodne politike i odnosa. Kroz Klub, prijavljeni učenici će imati mogućnost da upoznaju vršnjake koji imaju slična interesovanja, pohađaju različita predavanja i radionice o ovim temama, kao i da sami sprovode istraživanja, pišu radove o temama od javnog značaja i realizuju mini projekte. Neke aktivnosti će biti sprovedene putem interneta, a neke će biti održane u Zaječaru, ili na nekoj od lokacija u Timočkoj Krajini (poput završnog vikend seminara).

Program je idealan za sve učenike koji planiraju da upišu Fakultet političkih nauka, sociologiju ili fakultete srodnih struka i žele da steknu znanje iz njima bliskih društvenih nauka. Takođe, može biti koristan za one đake koje zanima angažovanje u zajednici, rad u organizacijama civilnog društva, novinarstvo i slično.

Omladinski klub demokratije realizuje Zaječarska inicijativa, kroz program Democracy Commission koji sprovodi Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.