Re.COVID - Podrška lokalnim organizacijama civilnog društva iz Zaječara
15. Sep 2021.

Re:COVID konkurs - podrška lokalnim organizacijama civilnog društva iz Zaječara

Zaječarska inicijativa raspisala je konkurs Re:COVID, kao vid podrške lokalnim organizacijama civilnog društva iz Zaječara da odgovore na hitne potrebe izazvane epidemijom virusa COVID-19 kod ranjivih/ciljnih grupa stanovništva sa kojima rade. Sredstva su namenjena udruženjima građana registrovanim prema Zakonu o udruženjima, koja rade sa različitim ugroženim kategorijama.

Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 2.500 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1.000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Takođe, očekuje se da organizacije kroz svoje crowdfunding kampanje obezbede minmum 500 američkih dolara koje će koristiti za realizaciju planiranih aktivnosti, pored sredstava koja budu odobrena od strane Zaječarske inicijative. Organizacije koje se prijavljuju na konkurs moraju da budu sa teritorije grada Zaječara i da svoje projektne aktivnosti realizuju na teritoriji grada Zaječara.

Celokupan prijavni materijal, kao i detaljnije smernice i kriterijume konkursa, zainteresovane organizacije mogu preuzeti sa adrese www.recovid.zainicijativa.org. 

Prijave se dostavljaju elektronskim putem (na mejl covid@zainicijativa.org), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (7. septembra br. 2, Zaječar).

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, mogu se obratiti i koordinatorki donacija, Dragani Gogev (gagac@zainicijativa.org , 019 440 225 ili 060 7 444 004).

Krajnji rok za konkurisanje je 15. oktobar 2021. godine. Prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Proces razmatranja prijava trajaće najviše 15 dana od datuma zatvaranja konkursa.

Sprovođenje ovog konkursa je omogućeno zahvaljujući podršci Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD i američkog naroda kroz Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID).

 

SREĆNO!