25. Nov 2020.

Zoom prezentacija za đačke parlamente

U utorak, 17. novembra, organizovana je ZOOM prezentacija dva programa namenjena đačkim parlamentima: Mladi u pokretu i Školski izbori. Tom prilikom, učenicima i profesorima (predstavnicima đačkih parlamenata)  predsavljeni su  programi, njihovi ciljevi i prioriteti, kao i procedure konkursa i načine za prijavljivanje.

ZOOM sastanku su prisustvovali parlamenti iz Kladova, Majdanpeka, Zaječara, Bora i Knjaževca. Bilo je preko 20 prisutnih učesnika, zajedno sa profesorima zaduženim za parlamente.

Inače, cilj programa Mladi u pokretu je da se mladim ljudima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i građasnko obrazovanje i to kroz aktivnosti koje sami osmisle i realizuju. U okviru ovog programa mogu da se prijave parlamenti iz Timočke krajine, a maksimalni iznos za koji parlament može da konkuriše je do 700 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Cilj programa Školski izbori je da se parlamentima srednjih škola omogući da svoje predsednike i predsednice izaberu na demokratski način kroz prave i direktne izbore. Školski izbori su veoma efikasan način da mladi uče o srodnim temama, kao i da im se jača poverenje u demokratske institucije i procese. Za ovaj program, osim parlamenata iz Timočke krajine, mogu da konkurišu i parlamenti srednjih škola iz Svrljiga, Aleksinca, Paraćina i Ćuprije.

Krajnji rok za konkurisanje je 15. decembar 2020. godine, a sve informacije o ovim programima dostupne su na stranici www.ziman.rs.

 

 

(Foto: John Schnobrich/Unsplash)