10. Nov 2019.

Diskusija: Učešće građana u planiranju i odlučivanju o javnim prostorima

Zaječarska inicijativa u utorak, 12. novembra 2019. godine sa početkom u 18h, organizuje javnu raspravu o učešću građana u planiranju i odlučivanju o javnim prostorima u Omladinskom centru (7. septembra 2).

Podstaknuti učestalim diskusijama na temu radova i intervencija na javnim površinama, kako u samom Zaječaru tako i na nivou Republike, organizujemo javnu diskusiju sa ciljem da se kroz otvoreni razgovor sa građanima otklone nedoumice vezane za pomenutu problematiku, kao i da se ukaže na neophodnost učešća samih građana i stručne javnosti u urbanom planiranju i donošenju odluka o javnim prostorima. Cilj diskusije nije da se kritikuju dosadašnje odluke i rešenja, već da se rasprava otvori za širu javnost i da se u nju uključe svi relevantni faktori, kojih se ona tiče.

Idejan nam je da se kroz ovu diskusiju dodatknemo i konkretnih primera u gradu, poput rekonstrukcije ulice Ivana Milutinovića, izmeštanja česme na Skveru i dr. koji su podelili su i zbunili javnost u Zaječaru. Tako je ovo prilika da se na jednom mestu okupe građani i ljudi od struke i da razgovaraju o ovim značajnim temama za grad i njegove meštane.

Građanima će se obratiti gosti javne tribine:

- Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine,

- Jovan Rajić, advokat i predsednik UO Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine, 

- Božena Stojić, urbanistkinja, Institut za urbane politike.

 Na ovu raspravu su pozvani i predstavnici Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove Grada Zaječara. 

Vitalne diskusije realizujemo u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme.