26. Nov 2019.

Kreativne i edukativne radionice u Omladinskom centru

Uz podršku i pomoć Zaječarske inicijative realizovane su mnogobrojne radionice različitih sadržaja, kroz koje su prošli mahom mladi, ali i nešto stariji polaznici. Radionice su učesnicima omogućile pre svega upuštanje u zabavni kreativni proces, istraživanje sopstvenih skrivenih talenata, razvijanje kognitivnih i socijalnih veština kroz rad u manjim grupama, razvijanje sposobnosti korišćenja mašte, kako bi se, kroz stvaralaštvo razvile inovativne ideje i proizvodi.

Samo neke od realizovanih radionica su: radionica kreativnog pisanja, fotografije, glume, crtanja i slikanja, stand up komedije, stencil grafita, novinarstva, primenjenog dizajna... Pored kreativnih, uspešno su organizovane i edukativne radionice praktičnih veština, kursevi jezika itd.

Mnogi od učesnika, koji su prošli kroz radionice su i nakon završetka programa nastavili da primenjuju i razvijaju veštine i znanja stečene na njima.