Završni seminar za "Mlade u pokretu"

 

U okviru programa Mladi u pokretu učenici iz Sokobanje, Bora, Negotina, Paraćina, Knjaževca, Jagodine i Zaječara, sa Zaječarskom inicijativom učestvovali su na završnom seminaru na Grzi, kod Paraćina. Tokom vikend-seminara oni su predstavili akcije koje su sproveli u svojim školama, učestvovali u radionicama o timskom radu, kreiranju poruka i javnom nastupu, nakon čega su dobili simbolične diplome za svoje učešće u programu.

Mladi su prepoznali različite probleme u svojim školama, vršnjačkim grupama i zajednicama i definisali ciljeve svojih projekata u skladu sa time. Neki od ciljeva su uspostavljanje bolje komunikacije na relaciji profesori-učenici, unapređenje rada škole, podizanje svesti o važnosti i razvijanje kritičkog mišljenja, razbijanje predrasuda o manjinama u društvu. Oni su organizovali tribine, debate, radionice, ali i slikanje murala, književne večeri, predavanja profesora.

Do sada je kroz program "Mladi u pokretu" podržano preko 90 projekata učeničkih parlamenata koji su omogućili mladima da učine nešto dobro u svojoj školi i zajednici, kao i da steknu različita znanja i veštine.

Mlade u pokretu realizuje Zaječarska inicijativa uz podršku National Endowment for Democracy.