Omladinski klub demokratije/Felix Romuliana

Debate i razmena mišljenja

Mladi polaznici Omladinskog kuba demokratije imali su priliku da prisustvuju Evropskom debatnom karavanu, održanom na Feliks Romulijani. Kako su debatovanje i retorika neke od disciplina o kojima su želeli da saznaju više, ovo je bila idealna prilika za njih da se upoznaju sa argumentovanom razmenom mišljenja, procesom evropskih integracija, kao i sa svojim vršnjacima, koji su tokom šest meseci radili sa debatnim trenerima na radionicama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Teme o kojima će se debatovalo odnosile su se na zaštitu životne sredine, kulturno nasleđe i druge društvene fenomene koji čine život mladih ljudi u Srbiji. Manifestaciji je prisustvao i nj.е. Emanuеl Žiofrе, ambasador EU u Srbiji.

Omladinski klub demokratije okupio je srednjoškolce koje interesuju teme poput političkih partija, demokratizacije, međunarodne politike i odnosa. Kroz Klub, prijavljeni učenici imaju mogućnost da upoznaju vršnjake koji imaju slična interesovanja, pohađaju različita predavanja i radionice o ovim temama, kao i da sami sprovode istraživanja, pišu radove o temama od javnog značaja i realizuju mini projekte.

Program je idealan za sve učenike koji planiraju da upišu Fakultet političkih nauka, sociologiju ili fakultete srodnih struka i žele da steknu znanje iz njima bliskih društvenih nauka. Takođe, može biti koristan za one đake koje zanima angažovanje u zajednici, rad u organizacijama civilnog društva, novinarstvo i slično.

Omladinski klub demokratije realizuje Zaječarska inicijativa, kroz program Democracy Commission koji sprovodi Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.