Vitalne ideje

Zaječarska inicijativa poziva sve zainteresovane sugrađane da daju svoje predloge za sređivanje javnih površina na teritoriji onih mesnih zajednica na kojima žive. Jedna od predloženih ideja biće realizovana do kraja ove kalendarske godine!
Savet mesne zajednice će napraviti uži izbor od pristiglih predloga, a konačnu odluku doneće sami građani, tokom zbora u prostorijama Saveta mesne zajednice, o  čijem će terminu svi biti naknadno obavešteni.

Sve koji razmišalju o predlozima za sređivanje molimo da imaju u vidu da su sredstva ograničena i da su moguća samo preuređivanja manjeg obima (popravka mobilijara, klupica, uređenje zelenih površina i slično).

Zainteresovani mogu svoje ideje predložiti lično - u prostorijama Saveta mesne zajednice kojoj pripadaju, kao i putem sledećih brojeva telefona:

  • Građani na teritoriji 1. mesne zajednice na 060/ 422-5330
  • Građani na teritoriji 2. mesne zajednice na 069/ 381-7298
  • Građani na teritoriji 3. mesne zajednice na 064/ 373-8543
  • Građani na teritoriji 4. mesne zajednice na 019/ 421-117
  • Građani na teritoriji 5. mesne zajednice na 062/ 366-855

Rok za dostavljanje predloga je 15. oktobar 2019. godine. Ovaj projekat se realizuje u saradnji sa Olof Palme međunarodnim centrom.